مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

معرفی اسانس لیمونن استخراج شده از گل های زینتی Chrysanthemum maximum Ramond به عنوان یک هاپتن در تشدید آلرژی تماسی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هاپتن ها در کنار مولکول های ناقل که اغلب پروتئینی هستند, می توانند به عنوان یک ایمونوژن قوی باشند و از عوامل آلرژی های تماسی هستند. اسانس لیمونن از مونوترپنوئیدهای فرار است که معمولا از اندام های مختلف گیاهی استخراج شده و در فراورده های دارویی, عطر سازی, بهداشتی و... کاربرد دارد. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.