مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

330

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی خواص ساختاری نانوذرات (La0.7Sr0.3Mn1-yCoyO3(y=0.00, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 با استفاده از نرم افزار Fullprof و روش های ویلیامسون هال و رسم تنش- اندازه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قلی زاده، احمد، لطفی، مرضیه، ملک زاده، عظیم، و قیاسی، مهناز. (1392). بررسی خواص ساختاری نانوذرات (La0.7Sr0.3Mn1-yCoyO3(y=0.00, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 با استفاده از نرم افزار Fullprof و روش های ویلیامسون هال و رسم تنش- اندازه. کنفرانس فیزیک ایران. SID. https://sid.ir/paper/857627/fa

  Vancouver: کپی

  قلی زاده احمد، لطفی مرضیه، ملک زاده عظیم، قیاسی مهناز. بررسی خواص ساختاری نانوذرات (La0.7Sr0.3Mn1-yCoyO3(y=0.00, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 با استفاده از نرم افزار Fullprof و روش های ویلیامسون هال و رسم تنش- اندازه. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/857627/fa

  IEEE: کپی

  احمد قلی زاده، مرضیه لطفی، عظیم ملک زاده، و مهناز قیاسی، “بررسی خواص ساختاری نانوذرات (La0.7Sr0.3Mn1-yCoyO3(y=0.00, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 با استفاده از نرم افزار Fullprof و روش های ویلیامسون هال و رسم تنش- اندازه،” presented at the کنفرانس فیزیک ایران. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/857627/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی