مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

52

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی جلبک کلادوفورا گلومراتا و اسپیروژیر ولگاریس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 جلبک ها منبعی نوین و اقتصادی و مقرون به صرفه می باشند که در ایران به جهت موقعیت جغرافیایی ویژه و وجود دو دریای خزر و خلیج فارس به وفور یافت می شوند. گیاهان و از جمله جلبک ها منبع غنی از ترکیبات فنلی هستند که از مهم ترین انتی اکسیدان های طبیعی به شمار می ایند. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.