مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نانوکورکومین ژن های مهارگر تومور خفته را بیدار می کند

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

سرطان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان است لذا توجه به پیشگیری و درمان آن از اهمیت زیادی برخوردار است. با فهم بیشتر مسیرهای ملکولی سرطان زایی امکان شناسایی و هدف گیری نقاط ضعف متعدد مسیرهای درگیر در بروز سرطان جهت توسعه ی مفاهیم نوین درمانی میسر می گردد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID