مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و همسانه سازی ژن پروتیین پوششی ویروس موزاییک خفیف سبز توتون در ناقل PTG19T

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

ویروس موزاییک خفیف سبز توتون Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV) از اعضا جنس Tobamovirus بوده و دارای ژنوم RNA تک رشته ای مثبت می باشد. این ویروس از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار می باشد و موجب زردی گسترده و مرگ پایه های آلوده می شود از اینرو کنترل این ویروس در مزارع کشور لازم و ضروری است. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID