مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای مشارکت کننده در تخریب زیستی آثار باستانی شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای موثر در تخریب زیستی چند بنای تاریخی شهر اصفهان, ایران بوده است. صدوبیست نمونه از بخشهای سنگی و چوبی عمارت چهل ستون, هشت بهشت, عالی قاپو, و مسجد شیخ لطف الله گرفته شد. نمونه ها بر روی محیطهای سابورود دکستروز آگار و پوتیتو دکستروز آگار کشت داده شد و به مدت چهار روز در دمای اتاق نگه داری گردید. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مدرسی اسفه، هلیا، بهادر، نیما، و باصری صالحی، مجید. (1391). جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای مشارکت کننده در تخریب زیستی آثار باستانی شهر اصفهان. کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/857495/fa

  Vancouver: کپی

  مدرسی اسفه هلیا، بهادر نیما، باصری صالحی مجید. جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای مشارکت کننده در تخریب زیستی آثار باستانی شهر اصفهان. 1391. Available from: https://sid.ir/paper/857495/fa

  IEEE: کپی

  هلیا مدرسی اسفه، نیما بهادر، و مجید باصری صالحی، “جداسازی و شناسایی فنوتیپی قارچهای مشارکت کننده در تخریب زیستی آثار باستانی شهر اصفهان،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/857495/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی