مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

کاربرد نشانگر ISSR در تشخیص جنس نر و ماده زنبور عسل .Apis mellifera L

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 نشانگر میکروساتلیت ISSR به منظور شناسایی و تفکیک جنس های نر و ماده زنبور عسل Apis mellifera از مناطق جغرافیایی مختلف در ایران استفاده شد. استخراج DNA با استفاده از روش بهینه نمکی صورت گرفت و پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق سازی آن از 5 آغازگر ISSR استفاده شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID