مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

45

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی میزان گیرنده فاکتور رشد اندوتلیوم عروق خونی محلول-1 در سرم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

سرطان کلورکتال (ELISA  
(CRC 

چکیده

 سرطان کلورکتال یکی از متداولترین سرطانهاست. تکوین ریز عروق شرط لازم برای پیشرفت سرطان می باشد. فاکتور رشد اندوتلیال عروق خونی (VEGF) برای رگزایی, رشد و متاستاز تومورهای انسانی مهم می باشد. خیلی از پرتئین های اینتگرال غشایی بصورت پرتئولیتیک از سطح بوسیله پرسه ای بنام رهاسازی (شدینگ) اکتودمین آزاد می شود. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID