video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

شناسایی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین سبز در مجتمع صنعتی سپاهان باطری با استفاده از رویکرد DEMATEL

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی