مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

95

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

معماری پایدار و کاهش مصرف انرژی در مراکز خرید

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مراکز خرید از ارکان هر مجموعه زیستی بوده و در معماری اخیر فضاهای خرید شکل های متفاوت و جدیدی به خود گرفته اند این تغییرات از کلی ترین مسائل از قبیل سبک های طراحی و مصالح گوناگون تا شرایط اقلیمی و تکنولوژی های جدید بهترین جایگاه را پیدا کرده اند...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID