مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و شناسایی باکتری های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در اصفهان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف: شناسایی باکتری های مولد عفونت های ادراریروش تحقیق: مدت 3 ماه (تیر- شهریور 1390) ادرار 702 نفر (226 مرد و 476 زن) ارجاعی به مراکز درمانی شهرستان اصفهان, توسط لوپ استاندارد بر پلیت های حاوی BA, EMB و MacConkey Agar کشت گردید. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میرزارضی، مهسا، رضاتوفیقی، الهام، پورمهدی، مهدی، و مهاجری، محمدرضا. (1391). جداسازی و شناسایی باکتری های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در اصفهان. کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/856901/fa

  Vancouver: کپی

  میرزارضی مهسا، رضاتوفیقی الهام، پورمهدی مهدی، مهاجری محمدرضا. جداسازی و شناسایی باکتری های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در اصفهان. 1391. Available from: https://sid.ir/paper/856901/fa

  IEEE: کپی

  مهسا میرزارضی، الهام رضاتوفیقی، مهدی پورمهدی، و محمدرضا مهاجری، “جداسازی و شناسایی باکتری های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در اصفهان،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/856901/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی