مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

228

دانلود:

159

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مکانیزم های دفاعی در داستان گو و طلخند

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نوروزی، اسداله، و مسرور، سارا. (1392). بررسی مکانیزم های دفاعی در داستان گو و طلخند . پژوهش های زبان و ادبیات فارسی. SID. https://sid.ir/paper/856614/fa

  Vancouver: کپی

  نوروزی اسداله، مسرور سارا. بررسی مکانیزم های دفاعی در داستان گو و طلخند . 1392. Available from: https://sid.ir/paper/856614/fa

  IEEE: کپی

  اسداله نوروزی، و سارا مسرور، “بررسی مکانیزم های دفاعی در داستان گو و طلخند ،” presented at the پژوهش های زبان و ادبیات فارسی. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/856614/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی