مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران | سال:1392 | دوره برگزاری:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی محتوای برنامه درسی کار و فناوری پایه ششم دبستان از نظر برخورداری از مولفه های پرورش تفکر خلاق

نویسنده

پارسی حمیدرضا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ارزیابی محتوای برنامه درسی کار و فناوری پایه ششم دبستان از نظر برخورداری از مولفه های پرورش تفکر خلاق

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID