مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر جایگزینی ترئونین با گلایسین و لیزین با آسپارتات بر روی فعالیت کینتیکی یک ایزوفرم نوع OsTrx20) h) از گیاه برنج

نویسنده

صرافی مظفر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

تیوردوکسین ها پروتئین های کوچکی دارای یک گروه تیول-دی سولفید در جایگاه فعالشان (WCG/PPC) بوده که در احیای برگشت پذیر باندهای دی سولفیدی نقش دارند. ایزوفرم های مختلفی از تیوردوکسین در گیاهان وجود دارد. تنها ژن کدکننده ی OsTrx20 از میان نه ژن کد کننده ی تیوردوکسین سیتوپلاسمی (نوع h) موجود در برنج دارای توالی متفاوت WCTPC در جایگاه فعال می باشد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID