مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

50

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی قابلیت حذف رادیکال های 2,2-دی فنیل 1پیکریل هیدرازیل توسط پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 امروزه پپتیدهای فعال زیستی فرآوری شده, به ویژه از منابع و فرآورده های پروتئینی, توجه محققین را به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پپتیدهای حاصل از هیدرولیز آنزیماتیک آلبومین سرم خون شترمرغ بر حذف رادیکال های آزاد صورت گرفت. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID