مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

50

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی ETU (متابولیت یک آفت کش) بروی رده سلولی AGS

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 (Ethylenethiurea) ETU متابولیت یک آفت کش است که نسبت به متابولیت اصلی پایدارتراست. ETU میتواند موجب تغییرات کونفورماسیونی در DNA شود بنابراین بالقوه میتواند برای محیط زیست و انسان مضر باشد. در این کار سیتوتوکسیسیتی ETU بروی رده سلولی AGS بررسی شده است. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID