مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

190

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

استفاده از ژنوتیپ های پاکوتاه محلب به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی به جای استفاده از سموم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فلاحی نژاد، اشرف، حاجیان شهری، محمد، تاج آبادی، حسین، و محمدآبادی، هادی. (1392). استفاده از ژنوتیپ های پاکوتاه محلب به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی به جای استفاده از سموم. همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. SID. https://sid.ir/paper/855884/fa

  Vancouver: کپی

  فلاحی نژاد اشرف، حاجیان شهری محمد، تاج آبادی حسین، محمدآبادی هادی. استفاده از ژنوتیپ های پاکوتاه محلب به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی به جای استفاده از سموم. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/855884/fa

  IEEE: کپی

  اشرف فلاحی نژاد، محمد حاجیان شهری، حسین تاج آبادی، و هادی محمدآبادی، “استفاده از ژنوتیپ های پاکوتاه محلب به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به بیماری پوسیدگی فیتوفترایی به جای استفاده از سموم،” presented at the همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/855884/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی