مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

83

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات ضد سرطانی و تخریب کننده DNA ترکیب دایورسین بر روی سلول های 5637

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حضور ترکیبات زیستی فعال در گونه های گیاهی مختلف از جمله رازیانه اثبات شده است. دایورسین, ترکیب کومارینی پرنیله طبیعی استخراج شده از گیاه رازیانه, اثرات سمیت سلولی معنی داری را بر روی سلول های 5637, زیر رده TCC (کارسینومای مثانه), در مطالعات پیشین ما با استفاده از روش MTT نشان داده بود. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی