مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تولید بیواتانول از یکسری پسماندهای کشاورزی تحت شرایط تخمیر بستر جامد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

بیواتانول به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی مد نظر قرار گرفته شده است. در این مطالعه تخمیر تحت شرایط بستر جامد با حضور سبوس گندم, سبوس برنج, سیب زمینی شیرین, چغندر قرمز, تفاله هویج و تفاله سیب به عنوان سوبسترا و با حضور مخمر ساکارومایسس سرویزیه مورد بررسی قرار گرفت. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID