مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی میزان آلودگی خرمای بسته بندی شده به کلی فرم و اشریشیاکلی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط می باشد. سازمان بهداشت جهانی بروز بیماری های ناشی از مصرف غذای آلوده را یکی از مشکلات بسیار مهم و فراگیر در عصر حاضر می داند. بنابراین, کنترل بهداشتی مناسب برای اجتناب از به خطر افتادن سلامتی انسان ضروری است. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی