مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

19

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تنوع ژنتیکی گردو با استفاده از نشانگر های ریزماهواره

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 برای بررسی تنوع ژنتیکی 21 ژنوتیپ گردوی ایرانی در استان زنجان از 13 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. سیستم مارکر در مجموع توانست 37 آلل را با اندازه ای بین 160-308 جفت باز شناسایی کند. میانگین تعداد آلل ها برای 13 مکان ژنی, 2.8 آلل بود. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID