مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس زیست شناسی ایران | سال:1391 | دوره برگزاری:17

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

82

دانلود:

9

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جایگزینی سیستئین 11 با سرین در ایزوفرم OsTrx23 از تیوردوکسین نوع h گیاه برنج و اثر آن بر میزان دایمر شدن و فعالیت کینتیکی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

تیوردوکسین ها, پروتئین های کوچکی 12-14) کیلو دالتون) بوده که با داشتن یک گروه تیول- دی سولفید در جایگاه فعالشان نقش مهمی در تنظیم اکسیداسیون- احیای سلولی دارند. در برنج نه ژن کد کننده ی تیوردوکسین نوع h وجود دارد که از این میان OsTrx20, OsTrx1 و OsTrx23 علاوه بر دو سیستئین در جایگاه فعال خود دارای سیستئین اضافی در انتهای آمینوی خود می باشند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID