مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

10

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعیین ارتباط پلی مورفیسم (133C/G-) پروموتر ژن اینترلوکین 18 بارنیت آلرژیک در جمعیت ایرانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمینه و هدف: رینیت آلرژیک, یک بیماری التهابی مخاط بینی است که بدنبال مواجه شدن با یک آلرژن, طی یک واکنش وابسته به IgE ایجاد می شود. اینترلوکین 18 عضوی از خانواده ی اینترلوکین یک می باشد. اینترلوکین 18 در اصل به عنوان فاکتور القا کننده ی IFN-g شناخته شده ولی در تعادل واکنش های ایمنی مربوط به Th1/Th2 نیز موثر است. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.