مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,215

دانلود:

296

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های بیولومینسانس در دریای مازندران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 باکتری های بیولومینسانس فراوان ترین و پراکنده ترین ارگانیسم های نورافشان هستند که در اکوسیستم های مختلف به صورت آزاد, ساپروفیت, همزیست و انگلی زندگی می کنند. گونه های جنس فتوباکتریوم و ویبریو از بیشترین گونه های بیولومینسانس در محیط های دریایی هستند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی