مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

11

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر مهاری گیاه مریم نخودی استان خراسان رضوی و خراسان شمالی بر فعالیت آنزیم زانتین اکسیداز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف: آنزیم زانتین اکسیداز نقش مهمی در ایجاد بیماری نقرس دارد. ترکیبات طبیعی زیادی از جمله آنتی اکسیدانت ها به عنوان مهار کننده ی آنزیم زانتین اکسیداز شناسایی شده اند که مهم ترین آنها ترکیبات فلاونوئیدی, کاروتنوئیدی و فنلی می باشند.گیاه مریم نخودی متعلق به تیره نعناعیان, منبع غنی ای از آنتی اکسیدانت های گوناگون است که برای پیشگیری و درمان بیماری های متعددی نظیر نقرس و دیابت توصیه می شود. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی