مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

56

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

پیشگویی ساختار نانوبادی دو ظرفیتی با کمک نرم افزار MODELLER و بررسی تاثیر انوع لینکر بر میزان تغییر تمایل نانوبادی دو ظرفیتی نسبت به آنتی ژن

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ناحیه متغیر زنجیره سنگین آنتی بادی شتری (VHH یا نانوبادی) خواص منحصر بفردی در مقایسه با آنتی بادی مشتق شده از IgG معمول دارد. این نانوبادی فاقد زنجیره سبک است و بنابراین کوچکترین قطعه ای است که قادر است با آنتی ژن برهمکنش دهد. ...

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.