مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

351

دانلود:

112

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه برخی از ژن های دخیل در مسیر اتوفاژی در رده سلولی T-47D در حضور DMSO به عنوان حفاظت کننده سرمایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در رده سلولی T-47D, دو نمونه از ژن های اصلی دخیل در مسیر اتوفاژی (ATG5, LC3), با استفاده از روش اختصاصی real-time RT-PCR مورد مطالعه قرار گرفتند. سلول ها با سرما تیمار شدند. کاهش توان حیاتی سلول ها طی گذشت بیست و چهار ساعت پس از ذوب, باعث شد که سلول ها را در این زمان و در حضور غلظت های مختلف DMSO (دی متیل سولفوکسید) به عنوان حفاظت کننده سرمایی مورد بررسی قرار دهیم. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وهابی، مهرو، علی اصغری، لعیا، صفریان، شاهرخ، و زرگر، سیدجلال. (1391). مطالعه برخی از ژن های دخیل در مسیر اتوفاژی در رده سلولی T-47D در حضور DMSO به عنوان حفاظت کننده سرمایی. کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/855637/fa

  Vancouver: کپی

  وهابی مهرو، علی اصغری لعیا، صفریان شاهرخ، زرگر سیدجلال. مطالعه برخی از ژن های دخیل در مسیر اتوفاژی در رده سلولی T-47D در حضور DMSO به عنوان حفاظت کننده سرمایی. 1391. Available from: https://sid.ir/paper/855637/fa

  IEEE: کپی

  مهرو وهابی، لعیا علی اصغری، شاهرخ صفریان، و سیدجلال زرگر، “مطالعه برخی از ژن های دخیل در مسیر اتوفاژی در رده سلولی T-47D در حضور DMSO به عنوان حفاظت کننده سرمایی،” presented at the کنفرانس زیست شناسی ایران (هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی). 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/855637/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی