مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

473

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

موضوع: مرمت و احیاء بنای خانه عطاری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 هدف از این تحقیق آسیب شناسی, حفاظت و احیاء یک بنای از یاد رفته است که می توان با احیاء این بنا قدمی نو در این راستا و ارائه الگویی, تا مردم به روی آوردن به بافت های قدیمی و نوسازی در آن ترغیب شده و قصد بر آن است که محلی جهت حضور مردم در حفظ و استفاده از بنای مذکور و انگیزه جهت فعالیتهای آینده شکل گیرد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID