مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

56

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب روستاهای شهرستان مسجدسلیمان در سال 1394

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف: خوردگی یک واکنش فیزیکی شیمیایی بین یک ماده و محیط اطراف آن است که به تغییر خواص آن ماده منجر می گردد. آبهای خورنده با حمله به جدار داخلی لوله, مواد لوله ها را در خود حل می کنند و مشکلات عدیده ای را بوجود می آورند. زیانهای اقتصادی, تشکیل محصولات جانبی آبهای خورنده, بروز مشکلات مزه, بو, رنگ و ایجاد لکه, افزایش کدورت از مهمترین مشکلات مربوط به خورندگی است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.





 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID