مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش ملی افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد فرصت های شغلی | سال:1387 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر تیمار نور لیزر و تیمار اسیدجیبرلیک بر میزان جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی ترکه ای (.Salvia virgata Jacq)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 به منظور ارزیابی تاثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر خواب و توانایی جوانه زنی گونه دارویی گیاه مریم گلی ترکه ای دو آزمایش جداگانه در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در 5 تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اصفهان انجام شد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID