مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

361

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی و سلامت نتاج آنها (تغذیه و مدیریت پرورش طیور)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زاغری، م.، هنربخش، ش، اسفندیاری، ش، و شیوازاد، م. (1394). تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی و سلامت نتاج آنها (تغذیه و مدیریت پرورش طیور). همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. SID. https://sid.ir/paper/855284/fa

  Vancouver: کپی

  زاغری م.، هنربخش ش، اسفندیاری ش، شیوازاد م. تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی و سلامت نتاج آنها (تغذیه و مدیریت پرورش طیور). 1394. Available from: https://sid.ir/paper/855284/fa

  IEEE: کپی

  م. زاغری، ش هنربخش، ش اسفندیاری، و م شیوازاد، “تاثیر پروبیوتیک بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی و سلامت نتاج آنها (تغذیه و مدیریت پرورش طیور)،” presented at the همایش پژوهش های نوین در علوم دامی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/855284/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی