مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: همایش پژوهش های نوین در علوم دامی | سال:1394 | دوره برگزاری:1

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

52

دانلود:

488

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

راندمان استفاده از انرژی متابولیسمی ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت در انرژی خالص خوراک جوجه های گوشتی

نویسنده

یعقوبفر اکبر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 انرژی خالص از کسر کردن اتلاف انرژی از انرژی متابولیسمی بدست می آید. که مرتبط با قابلیت دسترس متابولیکی انرژی متابولیسمی می باشد و این مقدار انرژی حاصل از بلع, هضم خوراک و فعالیت فیزیولوژی است. آزمایش به منظور راندمان انرژی, انرژی خالص, وزن متابولیکی در جوجه گوشتی انجام شد. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID