مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,210

دانلود:

370

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این مقاله با استفاده از نمونه ای از شرکت های عرضه اولیه سهام عمومی (IPO) از میان هیات مدیره های واحدهای تجاری کوچک و متوسط تجزیه و تحلیلی پیرامون اثر مشارکت در سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر روی کیفیت اطلاعات حسابداری انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران مخاطره آمیز تاثیر معناداری را به روی مدیریت سود می گذارند به طوری که پیش از انقضای دوره فروش بخشی از حقوق صاحبان سهام در شرکت هدف, اقلام تعهدی اختیاری کاهش یافته و پس از اتمام این دوره نیز اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابند. یافته های پژوهشی تائید کننده ی فرضیه ی روحیه ی ریسک پذیری در سرمایه گذاری مخاطره آمیز بوده اما نقش گواهی دهی/ بازنگری سرمایه گذاری در شرکت های IPO تائید نگردید. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری مخاطره آمیز نقش بسیار مهم تری را در مدیریت سود در عرضه اولیه سهام عمومی شرکت های غیردولتی در مقایسه با عرضه اولیه سهام شرکت های دولتی ایفا می کنند. همچنین نمونه ای متشکل از شرکت های تجاری دارای فناوری بالا را که سرمایه گذاری مخاطره آمیز بانکی دریافت کرده اند را تجزیه و تحلیل کردیم. یک روش تطبیق دو مرحله ای به منظور ساخت یک گروه کنترل متشکل از شرکت هایی که تامین مالی سرمایه مخاطره آمیز (IVCs) را دریافت داشته و شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری مخاطره آمیز نشده, برای مقایسه به کار برده شدند. تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی نشان می دهد که سرمایه گذاران مخاطره آمیز بانکی (BVC) علاقه مند به در اختیار داشتن مشخصات ریسک مالی شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند, هستند. در واقع, قبل از دوره اول تامین مالی, شرکت های مورد حمایت BVC خطر کمتری از بحران مالی در هر دو گروه شرکت های مورد حمایت IVC و شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری مخاطره آمیز نشده, را نشان می-دهند. با این حال, پس از سرمایه گذاری, شرکت های مورد حمایت BVC, در مواجهه با بدهی, در مقایسه با شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری مخاطره آمیز نشده, افزایش قابل توجهی را نشان می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صباغیان طوسی، امید، صالح پور، آزاده، و صالح پور، الناز. (1394). اثر تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام. همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان. SID. https://sid.ir/paper/854835/fa

  Vancouver: کپی

  صباغیان طوسی امید، صالح پور آزاده، صالح پور الناز. اثر تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/854835/fa

  IEEE: کپی

  امید صباغیان طوسی، آزاده صالح پور، و الناز صالح پور، “اثر تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام،” presented at the همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/854835/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی