مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی | سال:1395 | دوره برگزاری:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

81

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی رابطه بین شاخص های رشوه و مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اکثر تحقیقات اخیر در زمینه مدیریت مالی در مورد تاثیر متغیرهای خارجی روی مدیریت سرمایه در گردش تاکید دارند. این تحقیق تاثیر شاخص های رشوه را روی مدیریت سرمایه در گردش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. ...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID