video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,414

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نتایج بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ با بیوپسی باز در تومورهای استخوانی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 115

چکیده

 پیش زمینه: تشخیص نهایی هر تومور وابسته به بیوپسی و جواب آسیب شناسی می باشد. بیوپسی در تومورهای عضلانی اسکلتی می تواند به روش مرکزی با سوزن بزرگ یا باز انجام شود. در بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ آسیب بافتی بسیار اندک و مشکلات جراحی بعدی و هزینه کمتر است؛ ولی مشکل این روش نمونه بافتی اندک است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بیوپسی سوزنی در تومورهای استخوانی با بیوپسی باز بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه آینده نگر 57 بیمار مشکوک به تومور استخوانی که طی دوسال به دو مرکز درمانی مشهد مراجعه نمودند تحت بیوپسی باز قرار گرفتند. در همان جلسه قبل از شروع عمل جراحی, بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ نیز انجام و گزارش بیوپسی باز با بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ مقایسه شدند. همچنین گزارش آسیب شناسی دو روش بیوپسی پس از جراحی با یکدیگر مقایسه گردید.یافته ها: دقت تشخیصی بیوپسی سوزنی برای تومورهای استخوانی %77.2, برای تومورهای خوش خیم %69.2, برای تومورهای بدخیم اولیه %82.7, برای ضایعات خوش خیم شبه تومور %50 و برای تومورهای ثانویه (متاستاتیک) %100 بدست آمد. دقت تشخیصی بیوپسی باز در تمامی موارد تومورهای استخوانی %100 ارزیابی شد.نتیجه گیری: بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ یک روش دقیق و با هزینه کم در تشخیص تومورهای استخوانی می باشد. اما احتمال خطا در تشخیص نوع تومور در این روش وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قره داغی، محمد، هوتکانی، علیرضا، مرادی، علی، و تمامگر، تامارا. (1390). مقایسه نتایج بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ با بیوپسی باز در تومورهای استخوانی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 9(3 (مسلسل 36))، 109-115. SID. https://sid.ir/paper/85455/fa

  Vancouver: کپی

  قره داغی محمد، هوتکانی علیرضا، مرادی علی، تمامگر تامارا. مقایسه نتایج بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ با بیوپسی باز در تومورهای استخوانی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران[Internet]. 1390؛9(3 (مسلسل 36)):109-115. Available from: https://sid.ir/paper/85455/fa

  IEEE: کپی

  محمد قره داغی، علیرضا هوتکانی، علی مرادی، و تامارا تمامگر، “مقایسه نتایج بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ با بیوپسی باز در تومورهای استخوانی،” مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، vol. 9، no. 3 (مسلسل 36)، pp. 109–115، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/85455/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی