video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

70

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر پایه کاتالیست کیتوزان بارگذاری شده با سدیم هیدروکسید و راندمان تولید بیودیزل از طریق واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن گیاهی آفتابگردان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 امروزه محققان به دلیل محدودیت های استفاده از سوخت های فسیلی و آلودگی آن ها در جستجوی پیدا کردن جایگزین برای این سوخت ها می باشند که تجزیه پذیر و زیست سازگار باشند. بیودیزل یک سوخت پاک و تجزیه پذیر می باشد. بیودیزل معمولا به وسیله واکنش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسیریدها تولید می شود...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی