video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

«سطوح و ابعاد آزادسازی برنامه های درسی» و «اهداف و انگیزه های تمرکززدایی (OECP)» به منظور شناسایی جهت گیری های تمرکززدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود روند تمرکززدایی در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

زارعی مرتضی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  زارعی، مرتضی. (1392). «سطوح و ابعاد آزادسازی برنامه های درسی» و «اهداف و انگیزه های تمرکززدایی (OECP)» به منظور شناسایی جهت گیری های تمرکززدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود روند تمرکززدایی در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. همایش ملی انجمن مطالعات درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش). SID. https://sid.ir/paper/851161/fa

  Vancouver: کپی

  زارعی مرتضی. «سطوح و ابعاد آزادسازی برنامه های درسی» و «اهداف و انگیزه های تمرکززدایی (OECP)» به منظور شناسایی جهت گیری های تمرکززدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود روند تمرکززدایی در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران. 1392. Available from: https://sid.ir/paper/851161/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی زارعی، “«سطوح و ابعاد آزادسازی برنامه های درسی» و «اهداف و انگیزه های تمرکززدایی (OECP)» به منظور شناسایی جهت گیری های تمرکززدایی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود روند تمرکززدایی در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران،” presented at the همایش ملی انجمن مطالعات درسی ایران (تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش). 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/851161/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی