video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,122

دانلود:

640

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوع کم شنوایی در مراکز استانهای کشور

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 زمینه و هدف: نقص شنوایی از شایع ترین ناهنجاری های بدو تولد می باشد که متاسفانه در کشور ما تاکنون مطالعه جامعی در خصوص شیوع ناشنوایی و کم شنوایی در شدت های مختلف صورت نگرفته است. با توجه و آگاهی از شیوع یک معلولیت, ابزار بسیار مفیدی برای تعیین بار آن در جامعه می باشد. در طراحی برنامه های مداخله ای جایگاه ویژه ای دارد, طرح فوق پیشنهاد و پس از تصویب اجرا گردید.روش کار: در این تحقیق, ما به بررسی شیوع کم شنوایی در نوزادان مراکز استانهای کشور و همچنین نقش عوامل خطرسازی که توسط کمیته مشترک شنوایی نوازدان (JCIH) پیشنهاد شده است, پرداختیم. در این تحقیق, تعداد 76500 نوزاد متولد شده در مراکز استانهای کشور که در طرح غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی کشور تحت آزمون شنوایی قرار گرفته بودند با استفاده از فرمهای جداگانه ای که به همین منظور طراحی و توسط شنوایی شناس های آموزش دیده پر شد, مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: شیوع کم شنوایی در شدت های مختلف پس از آستانه گیری, بر حسب میزان افت شنوایی به صورت کم شنوایی متوسط (40-65db), کم شنوایی شدید (65-90 db) و کم شنوایی عمیق (بیش از (90db تفکیک و ثبت گردید. از کل نوزادان مورد بررسی, 362 مورد کم شنوا تشخیص داده شدند. بنابراین, شیوع کم شنوایی در مراکز استانهای کشور برابر 4.7 در هزار می باشد که از این تعداد, 168 مورد دارای کم شنوایی متوسط (2.2 در هزار), 114 مورد دارای کم شنوایی شدید (1.5 در هزار) و 80 مورد دارای کم شنوایی عمیق (1.1 در هزار) بودند. میزان شیوع در استانها از 3-2 در هزار (استانهای همدان و مازندران) تا 8-7 در هزار (یزد و چهارمحال و بختیاری) متغیر می باشد. شیوع کم شنوایی در نوزادان با سابقه خانوادگی کم شنوایی حسی - عصبی برابر 16 در هزار, در نوزادان با سابقه تعویض خون برابر 18 در هزار, در نوزادان با سابقه بستری در NICU 15 در هزار, در نوزادان با ناهنجاری های رانیوفاشیال برابر 17 در هزار و در نوزادان با سابقه وزن زیر 1500 گرم در بدو تولد برابر 19 در هزار بوده است. از مجموع نوزادان مورد بررسی, 39376 پسر و 3724 دختر بودند که از این تعداد 193 نوزاد پسر (5 در هزار) و 169 نوزاد دختر (4.6 در هزار) کم شنوا تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده بر معقول بودن غربال گری شنوایی نوزادان در کشور حکایت دارد. با توجه به تفاوت نسبت کم شنوایی در گروه پرخطر به گروه بدون عوامل خطر ساز, شنوایی مستمر در این گروه از نوزادان مورد تاکید است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فیروزبخت، محسن، افتخاراردبیلی، حسن، مجلسی، فرشته، رحیمی، عباس، انصاری دزفولی، مسعود، و اسماعیل زاده، منصور. (1386). بررسی شیوع کم شنوایی در مراکز استانهای کشور. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 5(4)، 1-9. SID. https://sid.ir/paper/84975/fa

  Vancouver: کپی

  فیروزبخت محسن، افتخاراردبیلی حسن، مجلسی فرشته، رحیمی عباس، انصاری دزفولی مسعود، اسماعیل زاده منصور. بررسی شیوع کم شنوایی در مراکز استانهای کشور. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی[Internet]. 1386؛5(4):1-9. Available from: https://sid.ir/paper/84975/fa

  IEEE: کپی

  محسن فیروزبخت، حسن افتخاراردبیلی، فرشته مجلسی، عباس رحیمی، مسعود انصاری دزفولی، و منصور اسماعیل زاده، “بررسی شیوع کم شنوایی در مراکز استانهای کشور،” مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، vol. 5، no. 4، pp. 1–9، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/84975/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی