مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

320

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر تمرینات هوازی بر فیبرینوژن و شاخص های ترکیب بدن در دانشجویان غیر ورزشکار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیری فارسانی، پریسا، رضایی منش، داور، و سعیدیان، سهیل. (1393). تاثیر تمرینات هوازی بر فیبرینوژن و شاخص های ترکیب بدن در دانشجویان غیر ورزشکار. همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. SID. https://sid.ir/paper/848140/fa

  Vancouver: کپی

  امیری فارسانی پریسا، رضایی منش داور، سعیدیان سهیل. تاثیر تمرینات هوازی بر فیبرینوژن و شاخص های ترکیب بدن در دانشجویان غیر ورزشکار. 1393. Available from: https://sid.ir/paper/848140/fa

  IEEE: کپی

  پریسا امیری فارسانی، داور رضایی منش، و سهیل سعیدیان، “تاثیر تمرینات هوازی بر فیبرینوژن و شاخص های ترکیب بدن در دانشجویان غیر ورزشکار،” presented at the همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/848140/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی