مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

444

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر ترکیبات بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) 

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسن پورفتاحی، احمد، عبدالهی، داریوش، و بهرامی، عبدالحسین. (1393). تاثیر پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر ترکیبات بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. SID. https://sid.ir/paper/847446/fa

  Vancouver: کپی

  حسن پورفتاحی احمد، عبدالهی داریوش، بهرامی عبدالحسین. تاثیر پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر ترکیبات بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). 1393. Available from: https://sid.ir/paper/847446/fa

  IEEE: کپی

  احمد حسن پورفتاحی، داریوش عبدالهی، و عبدالحسین بهرامی، “تاثیر پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس (Bacillus subtilis) در جیره غذایی بر ترکیبات بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)،” presented at the همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/847446/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی