video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ایجاد مجتمع اقتصادی تولید سوخت زیستی (Biofuel) با استفاده از جلبک های دریایی، فتوبیوراکتور مارپیچ و پالایشگاه زیستی با هدف تامین سوخت در سواحل دریای عمان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 حدود نیمی از انرژی جهانی تا سال 2040 میلادی از راه منابع انرژی تجدیدپذیر تامین خواهد شد و تولید الکتریسیته از منابع تجدید پذیر بیش از 80% از کل تولید جهانی خواهد بود. انرژی حاصل از زیست توده در جهان در رتبه چهارم قرار دارد که 14% نیاز انرژی جهانی را تامین می کند. زیست توده قابل تبدیل به سوخت زیستی از قبیل بیواتانول و بیودیزل و محصولات ترموشیمیایی از قبیل نفت سنتزی و بیوشیمیایی است. در این خصوص سه تیمار آزمایشی وجود دارد که این موضوع در سواحل جنوبی کشور در منطقه قشم مورد بررسی قرار گرفته است...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی