مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

51

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مواریث طبیعی کوهستان الوند و ظرفیت های آن در گسترش ژئوتوریسم (نمونه موردی مورنهای سرگردان جنوب الوند)

نویسنده

حیدری ع. | جعفری د.

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی