video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تشخیص خطای خارج مرکزیت دینامیکی در بیرینگهای موتورهای القایی با استفاده از نظریه تابع سیم پیچی و شبیه سازی در نرم افزار FLUX 2D

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این مقاله به چکونگی تاثیر تغییر فاصله هوایی بین روتور و استاتور و اثرات ناشی از آن در جریان استاتور و همچنین نحوه تشخیص اینگونه خطاها ارائه گردیده است. در این مقاله روش تشخیص خطای بیرینگ (خارج از مرکزیت روتور) با استفاده از نظریه سیم پیچی ارائه شده است. این نظریه چگونگی تاثیر شار سیم پیچ های استاتور و روتور روی همدیگر را با استفاده از محاسبه اندوکتانس های روتور و استاتور مورد مطالعه قرار میدهد. طبق این نظریه در صورتی که به هر دلیل فاصله بین روتور و استاتور غیر یکنواخت شود, موجب میگردد چگالی شار در فاصله هوایی تغییر کند, که نتیجه آن ایجاد هارمونیک در جریان استاتور خواهد بود. این هارمونیکها در فرکانسهای خاصی نمایان می شوند, که هر فرکانس نیز مربوط به خطای منحصر بفردی میباشد. در این مقاله از نرم افزار قدرتمند MATLAB جهت آنالیز این فرکانس ها استفاده شده است. شبیه سازی موتور القایی تحت آزمایش توسط نرم افزار FLUX 2D انجام گرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی