مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

287

دانلود:

57

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

استفاده از آمینوترانسفرازها به عنوان نشانگرهای زیستی در کفال ماهی طلایی (Liza aurata)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، ف.، علی جان پور، س.، جعفریان، ح.، عقیل نژاد، س.م.، و جرجانی، ع.. (1395). استفاده از آمینوترانسفرازها به عنوان نشانگرهای زیستی در کفال ماهی طلایی (Liza aurata). کنفرانس ماهی شناسی ایران. SID. https://sid.ir/paper/840773/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی ف.، علی جان پور س.، جعفریان ح.، عقیل نژاد س.م.، جرجانی ع.. استفاده از آمینوترانسفرازها به عنوان نشانگرهای زیستی در کفال ماهی طلایی (Liza aurata). 1395. Available from: https://sid.ir/paper/840773/fa

  IEEE: کپی

  ف. محمودی، س. علی جان پور، ح. جعفریان، س.م. عقیل نژاد، و ع. جرجانی، “استفاده از آمینوترانسفرازها به عنوان نشانگرهای زیستی در کفال ماهی طلایی (Liza aurata)،” presented at the کنفرانس ماهی شناسی ایران. 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/840773/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی