video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,493

دانلود:

1,179

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی راه کارهای غنی سازی اوقات فراغت جوانان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 صاحب نظران علوم اجتماعی, اوقات فراغت را معیار مناسبی برای تشخیص سلامت و استحکام ساختار تربیتی جامعه می دانند و بر این باورند که بهره برداری شایسته از زمان های فراغت, جامعه را به سوی سازندگی اخلاقی و شکوفایی اقتصادی هدایت می نماید و استفاده نامناسب از آن, منجر به افزایش ناهنجاری های اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. ضمن آنکه توجه به چگونگی گذران اوقات فراغت در نوجوانان و به ویژه جوانان, به دلیل ورود ناگهانی آنان به اجتماع و در نتیجه افزایش احتمال بروز رفتارهای نامتعادل و پر خطر در این اوقات, از اهمیت فراوانی برخوردار است, بنابراین برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از غفلت از جوانان در ایام فراغت شان و در عین حال بهره گیری مناسب از توان مندی های آنان در این اوقات, ضمن توجه به ضرورت فراهم ساختن وسایل تفریح و آرامش آنها, به برنامه ریزی دقیق و سودمند نیاز است تا از این رهگذر, اوقات فراغتی پربار سپری کنند. لذا در مقاله حاضر با عنوان بررسی راهکارهای ارتقاء اوقات فراعت جوانان, پژوهشگران کوشیده اند تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای, تنگناها و فرصت های موجود جهت استفاده بهینه جوانان از اوقات فراغت شان را شناسایی و با بهره گیری از مدل راهبردی و چارچوب جامع استراتژی سوات راهبردهای کلیدی جهت گذر از این موانع و بهره مندی از فرصت های موجود در راستای ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت اوقات فراغت جوانان را ارئه نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی