مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

92

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی سیستم گسلش راندگی خاور سنندج

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سه گسل راندگی اصلی با شیب متوسط و مولفه کم امتدادلغزی در خاور شهر سنندج در نهشته های کرتاسه برداشت گردید که سبب قرار گرفتن واحدهای قدیمی کرتاسه بر روی واحدهای جوانتر آن شده است. روند این راندگی ها برخلاف روند اغلب راندگی های موجود در بخش شمال خاوری پهنه سنندج-سیرجان که روند شمال باختر- جنوب خاور دارند, بصورت شمالی- جنوبی است. با توجه به اینکه جابجایی امتدادی جوانتر با هندسه کنونی گسل های خاور سنندج, شمالی- ‎ جنوبی چپگرد می باشد به نظر می رسد که گسل های مورد مطالعه در طول زمان تکوین خود از موقعیت قبلی راستگرد به موقعیت چپگرد چرخیده و در نتیجه تغییر جابجایی داده اند. علت این چرخش, تکتونیک ترافشارش راستبر حاکم در پهنه سنندج- سیرجان معرفی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی