مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود (ژوراسیک میانی) در برش ناویا (غرب بجنورد)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) با ضخامت 749 متر از سنگ های سیلیسی آواری (کنگلومرا, ماسه سنگ و شیل) تشکیل شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی, ماسه سنگ های این سازند دانه ریز تا دانه درشت و با جورشدگی عمدتا خوب و اغلب از نوع ساب لیت آرنایت, لیت آرنایت و تا حدودی فلدسپاتیک لیتارنایت است. این ماسه سنگ ها دارای کوارتز, فلدسپات, خرده سنگ (چرت), میکا و کانی های سنگین هستند. آنالیز مدال ماسه سنگ ها و استفاده از نمودارهای Qm, F, L, Lt و Qt تاکید بریک برخاستگاه کوهزایی با چرخه مجدد و با یک سنگ منشاء دگرگونی و پلوتونیکی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی