مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

صفحات

 صفحه شروع 433 | صفحه پایان 442

چکیده

 تراورس های بتنی در مسیر ریلی روی بالاست و بستر اجرا می شوند تا بارهای عبوری چرخ را از ریل ها به زمین انتقال دهند. در بسیاری از موارد, بار ضربه ای چرخ قطار به علت نامتقارنی سطح تماس باعث ایجاد فضاهای خالی درسطح تماس مشترک بین تراورس و بالاست, در نتیجه کاهش سختی تکیه گاه بالاستی می شوند. فضاهای خالی بالاستی می توانند بر پاسخ های ارتعاشی تراورس در محل تاثیر بگذارند. این مقاله تاثیر فضاهای خالی بالاستی بر پاسخ های ارتعاشی به دو صورت عددی و مدل سازی اجزا المان ارایه می دهد تا بررسی اثر الگوهای ضربه ای مختلف بین تراورس و بالاست بتواند راهنمایی هایی به طراحان خطوط بالاستی در زمینه ترک خوردن تراورس در ارتعاش نزدیک به فرکانس تشدید و عمر و مد شکست تراورس ارایه دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی