مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

131

دانلود:

26

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه ژئوشیمیایی سنگ میزبان و رخداد کانی زائی کانسار مس رباعی، جنوب دامغان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 کانسار مس رباعی در 95 کیلومتری جنوب شهرستان دامغان در استان سمنان, 5 کیلومتری جنوب شرق روستای دیان واقع شده است. این کانسار در بخش شمالی پهنه ساختاری ایران مرکزی, نوار آتشفشان- رسوبی طرود- چاه شیرین و بین دو گسل اصلی طرود در جنوب و گسل انجیلو در شمال قرار می گیرد. بر اساس داده های ژئوشیمیایی سنگ میزبان ماده معدنی دارای ترکیب بازالت تا داسیت با ماهیت آلکالن-کالک آلکالن می باشد. سنگ های میزبان ماده معدنی به شدت متحمل دگرسانی کربناتی (کلسیت و دولومیت), پروپیلیتیکی (کلریتی), آرژیلیکی, سرسیتی, سیلیسی, هماتیتی و لیمونیتی شدن قرار گرفته اند. کانی زائی در منطقه رباعی بر مبنای موقعیت مکانی و شیمیایی به سه واحد متفاوت تقسیم می شود. واحدهای 1و 2 کانی زائی مس و واحد3, کانی زائی آهن را در بر می گیرد. بیشتر کانی زائی ها بصورت پرکننده فضاهای خالی در امتداد درز و شکافها و همچنین بصورت پراکنده در پیکره سنگ میزبان است. کانی های تشکیل دهنده کانسار شامل, سولفیدها (کالکوپیریت, پیریت, بورنیت, کالکوسیت, کوولین و دیژنیت), کربنات ها (مالاکیت و آزوریت), اکسیدها) مگنتیت, هماتیت, گوتیت و لیمونیت) و باطله ها (کلسیت, دولومیت, کوارتز و کانی های رسی) می باشد. بافت های ماده معدنی عمدتا شامل, دانه پراکنده, جانشینی, اکسلوشن, رگه- رگچه ا ی, شکافه پرکن وکلوفرمی است. بنا به شواهد صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که کانسار مس رباعی یک سیستم هیدروترمالی است و عامل اصلی کنترل کننده کانی زائی ساختارهای زمین شناسی (گسل ها, شکستگی و...) می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی