مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی دورسنجی و ژئوشیمایی منطقه کوشک نصرت جهت معرفی مناطق امید بخش معدنی (خاور ساوه)

نویسنده

سلطانزاده آیدا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 منطقه کوشک نصرت در برگه 1:100000 زاویه و بخشی از زون ارومیه- دختر می باشد. ریخت شناسی این محدوده کاملا تحت تاثیر فعالیت گسل های اصلی و عمیق, جایگیری توده های نفوذی و ولکانیسم کمربند آتشفشانی ارومیه-دختر است.با کمک داده های دورسنجی, دگرسانی های پروپلیتیک, فیلیک, آرژیلیک و اکسید آهن بارز گردید. آنومالی های مس, سرب, روی, طلا, آرسنیک وآهن با استفاده از روش های آمار کلاسیک و فرکتالی توسط داده های ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای تحلیل شده و و انطباق خوبی بین آنومالی های ژئوشیمایی و دگرسانی نشان می دهد که احتمال بالا آمدگی یک توده نفوذی در سنگ های ائوسن در این ناحیه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی